Av TOBIAS BURNESSON
Bild: TT
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

VI I
OBJEKT-
FORM
TA PÅ
EN I HÄR
INTA
VEN
GÖR
DJUR
TAMA
DET SKA
BETA-
LAS
PUTSA
OCH
LIGGA I
SLAG

VATTEN
TANKE
FJÄDER I
HATTEN
SPECIAL-
AN-
PASSA-
DE
INNE-
HAVARE
FÖRSÄK-
RADE SIG
OM NÅGOT
PIP I NÖD
EN SOM
STYR
SUCCÉ-
LÅT
SMÄLEK
SES
STOLT
SIG
MUN
ARTON
MANNEN
SOM ÄR
EN BOCK
PINNE
MAN
SÄTTER I
HJUL
KLIPP
FÖRENA-
DE I ÄK-
TENSKAP
GÖRA
LED
ANSADE
ANSIKTE
BÖJS
TILL SÅG
SAM-
STÄM-
MIGA
MURVEL