Av TOBIAS BURNESSON
Bild: TT
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

DET KAN
VARA
SADEL-
SKAV
TÖRNEN
TRIXA
SKAKAR
HAND?
FÅR
FLINGOR
ATT
YRA
EN SOM
FAR
INTE PÅ
TOPP
FALLEN-
HET
DAM-
DJURET
SKO PÅ
GROD-
MAN
EPOK
SÖTT
OCH
GOTT PÅ
GLASS
KENVÄN
UPP-
STÄLL-
NINGEN
KAN
MAN
MED
SYRA
MILD
LOV-
SÅNGEN
VASS
PIGG

TASS
GÅ PÅ TÅ
LÄNGS
OLJIG
AVHAND-
LING
I OTID
HJUL-
RING
ACKORD
DEN ÄR
SUR
OCH
BLANDAD
ANTIK
SALUT
GER NY
BÖRJAN
GRÖN-
VALL
(MELLO-
VETERAN)