Av TOBIAS BURNESSON
Bild: Roger Turesson/DN/TT
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

TAPPAD
PÅ BLOD
DEN HAR
MÅNGEN
SKVAL-
KANAL
TJEJ I
BEVER-
LY
HILLS
DEN
STOPPAS
I MUN
MYSTIK
AV-
SNITTET
STÅR
TÅLIG
KRÄNKA
HELIGT
FÖR STYR
PÅ FRISYR
BJÖD
PÅ SIG
SJÄLV
PÅ TÅ
I
UNDER-
KANT?
FUL
MIN
I SÅDAN
HAND
KOMMER
OVIKTIG
VÄL
SMAL
KAN
ROSOR
STÅ I
OSTADIG
FILOSO-
FISK IM-
MANUEL
SKRU-
VAS
UPP
LIKASÅ
ALLT-
JÄMT
HEN SES I
HUVUD-
STRUMPA
BITTER-
HET
DET KAN
VARA
VÄRT ATT
SPARA PÅ
RO I VIND
BARN-
SKÖTER-
SKAN
FINNAR
MED ETT
ANNAT
ORD
GENERE-
RAS
MEN
EFTER
SLIT PÅ
GOLV
PIGG
VERKAR VARA